Produktion

Beskows VY är ett hantverk av naturen. Så vill vi att det ska vara.

Vi gör inte som alla andra. Vi försöker utmana konventioner och hitta nya metoder att förädla råvarorna på.

Anläggningen som är vår plattform i förädlingen ligger på Balsgård, där SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) har en lång tradition med forskning och växtförädling av frukt och bär. Balsgård Food Tech AB är en framåtblickande partner som vill vara i framkant att utforska idéer med tekniska möjligheter.

Vi älskar att experimentera och söka nya vägar.

För att utveckla smaker arbetar vi med fermentering (jäsning), macerering och olika metoder för koncentrering.

Till exempel så har vi utvecklat en metod av högtrycksmacerering för att maximera extraktionen av våra slånbär och få ut de strukturgivande tanninerna. Vi trycksätter slånbären tillsammans med råmust från äpplen och låter de ligga på ståltank ett antal dygn. Genom att använda ren kvävgas som inertgas så motverkar vi oönskad oxidation.

Råvaran är alltid utgångspunkten och väljs med omsorg för sina egenskaper. För att uttrycka den fulla potentialen krävs en flexibilitet och omsorg i alla led av förädlingen. Varje råvara förädlas separat och som ett sista steg i skapandet av en produkt så sammanförs olika komponenter i en slutblend. Det är det som ger oss möjlighet att balansera produkten med rätt syraprofil, struktur och arom/smak. Eftersom naturen och förutsättningarna för råvarorna är föränderliga så måste vi acceptera och anpassa oss efter variation. Produkterna kommer aldrig att vara exakta kopior av varandra. Genom omsorg ska vi däremot säkerställa produkternas balans och upplevda kvalitet.

Vi pastöriserar produkten varsamt (snabb upphettning följt av snabb avkylning) i samband med buteljering för att säkerställa en stabil produkt.