Beskows VY är ett hantverk av naturen. Så vill vi att det ska vara.

Vi gör inte som alla andra. Det tycker vi själva är en fördel som gör vår verksamhet speciellt utmanande och spännande. Vi försöker utmana konventioner och hitta nya metoder att förädla råvarorna på. Till exempel så har vi utvecklat en metod av högtrycksmacerering för att maximera extraktionen av våra slånbär och få ut de strukturgivande tanninerna. Enkelt uttryckt så lägger vi slånbären i en rostfri högtryckstank tillsammans med råmust från äpplen och trycksätter denna ett antal dygn. Genom att använda ren kvävgas som inertgas så motverkar vi samtidigt oönskad oxidation.
Genom att vara integrerade i partnerskap med odlarna så får vi möjligheten att tillsammans påverka råvaran och med långtidsplanering faktiskt också kunna etablera helt nya varianter. Större omsorg i allt från sortval till plantvård, gallring och skörd ger förstås nya möjligheter. Affärsplanen bygger på att marknaden kommer att värdera detta och alltså tillåter att produkten bär de extra kostnaderna från den extra omsorgen.
Alla råvaror väljs med omsorg för sina egenskaper och förädlas därefter separat. Som ett sista avslutande steg i produktionen sammanförs komponenterna i en slutblend. Det är det som ger oss möjlighet att balansera produkten med rätt syraprofil, struktur och arom/smak.
Eftersom naturen och förutsättningarna för råvarorna är föränderliga så måste vi acceptera och anpassa oss efter variation. Produkterna kommer aldrig att vara exakta kopior av varandra. Genom omsorg ska vi däremot säkerställa produkternas balans och upplevda kvalitet.
Vi pastöriserar produkten (snabb upphettning följt av snabb avkylning) i samband med buteljering för att säkerställa en stabil produkt. Ingen jäst eller andra mikroorganismer ska få chans att överleva i den förslutna flaskan. Förutom våra löpande processanalyser så lämnar vi kontrollprov till ett auktoriserat analyslaboratorium.