En vy och en vision…

Fredrik Beskow är grundare och visionär. Inflyttad till Bjärehalvön med en känslomässig utgångspunkt; att leva ett lite bättre liv – på jorden vi lånar av våra barn – och förverkliga en vision.
Fredrik har en diversifierad bakgrund inom livsmedelsindustrin med erfarenhet från kontrasterande ytterligheter i affärsmodell och företagskultur.
     ”Jag hade förmånen att under ett antal år arbeta med duktiga och passionerade människor hos the Absolut Company och Pernod Ricard. Tidigt blev jag gift med en företagskultur och passionen för ett varumärke. Den positiva känslan satte sig i mitt DNA och idag lever jag mitt varumärke fullt ut.”
Förutom flera års arbete med innovation och produktutveckling inom vin- och spritbranschen så har Fredrik kommit nära en stor del av Sveriges livsmedelsindustri genom att representera en av världens största distributörer av kemi och ingredienser.
     ”Genom både inköps- och utvecklingsfunktioner i industrin har jag fått möta fantastiskt många spännande verksamheter och samtidigt har jag fått känna pulsen på Livsmedelssverige. Det är ett tufft jobb som pågår därute, med kostnadsfokus. Min personliga uppfattning är att maten många gånger är alldeles för billig för vårt eget bästa.”
Fredrik beskriver sig själv som en smaknörd med nyfikenhet och experimentlusta. Han är diplomerad sommelier och en glad hemmakock.
Här finns också ett stort teknikintresse och tro på teknikens möjligheter. I kombination med att vara orädd för att utveckla nya idéer så bäddar det för en framtid av innovativa produkter.
I grunden finns en orubblig övertygelse att vi kan göra skillnad, och en drivkraft som utgår från nyfikenhet, passion och stolthet.
Allt spelar roll. Vad vi gör spelar roll och att vi gör – och inte bara pratar – spelar roll.
Företaget grundas utifrån en övergripande vision att göra skillnad och samverka för en bättre värld. Detta uppnås i det lilla genom ett omsorgsfullt företagande, meningsfull interaktion och god konsumtion.
Ansatsen är inkluderande. Vi skapar en betydelsefull verksamhet och produkter som berör genom öppenhet och samverkan. Först då blir det på riktigt och samtidigt väldigt mycket roligare!
Bjärehalvön är mitt geografiska ursprung. En inbjudande plats med själ, som påverkar och berör. Havet, åsen, vyerna. Platsen är fruktbar, näringsrik och vårt livsval, här vill vi leva och verka; “här njuta vi af lifvet” har i alla tider varit ledstjärnan som lockat människor hit för rekreation, badliv och nöjesliv.
Den sydliga breddgraden, jordmånen och de havsnära sluttningarna ger enastående växtkraft och optimala förutsättningar för trädgårdsodling. Här har fruktodlingarna hängt med genom historien. Med omsorg och hantverk ska vi skapa produkter som utnyttjar råvarornas fulla potential.
Vi har en passion för mat och dryck. Måltiden är en väsentlig del av livets goda och en samlingspunkt mitt i livet. 
 

 

”Pris och kostnad”

Allt har en kostnad, som vi ska ta ansvar för. Vi ska vara affärsmässigt effektiva och smarta men inte på bekostnad av vårt förtroende. Vi ska verka för ett långsiktigt och uthålligt samarbete. Våra leverantörer ska få juste betalt för sin extra omsorg och våra kunder förstår värdet och är villiga att betala för en bättre produkt och förhöjd upplevelse. Priset är god konsumtion genom en omsorgsfull verksamhet med högsta kvalitet på produkterna.

Vi tillåter att våra råvaror och förädling kostar mer, för att säkerställa god konsumtion av hållbara produkter. Extra njutning med gott samvete!

Vår dyraste råvara är gratis. Vildväxande slånbär är tillgängliga för oss alla att plocka, gratis genom den fantastiska allemansrätten. Men för att vi ska kunna erbjuda en produkt på denna råvara så tillkommer en väsentlig kostnad i hantering. Bären handplockas i terrängen, som ofta är kraftigt kuperad. Bären sitter stadigt på grenar som också har vassa törnen. Plockningshastigheten är mycket begränsad och kan inte rationaliseras på samma sätt som exempelvis blåbärsplockning. De utsökta slånbär som används i vår produkt har genom den manuella arbetsinsatsen en råvarukostnad på nära 150 kr per kg! Blåbär av hög kvalitet har i storleksordning en femtedel av den kostnaden…
Varför köper vi då inte slånbärskoncentrat till en bråkdels kostnad från Östeuropa? Det enkla svaret är att för oss får allt spela roll, och vi ska förvalta råvarans fulla potential. Vi ska leverera essensen och berättelsen om en fantastisk plats och det gör vi med stolthet, själ och hjärta. Det är Beskows.
Några fler ord om vår råvarufilosofi hittar du under rubriken “råvaror”.